Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Dia:
Dilluns, 29 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 394-00005/12)

    Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

    Debat de la proposta.