Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dilluns, 14 de desembre de 2020
Hora:
13:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta d'acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00023/12)

  Debat i votació.

 • 2

  Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00025/12)

  Debat i votació

 • 3

  Proposta de modificació de les Normes d'actuació i de règim intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 221-00024/12)

  Miguel Ángel Gimeno Jubero, Director

  Debat i votació.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de sol·licitud d'ajuts per als autònoms davant la Covid-19 (Tram. 250-01601/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 736, 14)