Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 24 de novembre de 2020
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'arribada de la fibra òptica a petits municipis (Tram. 250-01541/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 700, 36; esmenes: BOPC, 734, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels empleats públics en temps de crisi econòmica per la Covid-19 (Tram. 250-01547/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 700, 43; esmenes: BOPC, 734, 5)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020 (Tram. 354-00415/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el col·lapse informàtic del web d'accés als formularis de les sol·licituds d'ajuts per als autònoms (Tram. 354-00419/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el nomenament del director del Centre Blockchain de Catalunya (Tram. 354-00428/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet del conseller (Tram. 356-00857/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública (Tram. 356-00858/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Quirze Salomó González, director del Centre Blockchain de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els objectius del Centre Blockchain de Catalunya (Tram. 356-00927/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Compareixença del secretari de Polítiques Digitals davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar el pla d'actuacions del Pacte nacional per a una societat digital (Tram. 357-00395/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Marta Felip Torres, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a explicar el pla d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Tram. 357-00959/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de la directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre el pla d'actuacions immediates de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Tram. 357-00963/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.