Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 10 de novembre de 2020
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'evolució de l'aplicació StopCovid19Cat (Tram. 250-01225/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 579, 19; esmenes: BOPC, 641, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'ús de la llengua de signes en les comunicacions del Govern i les entitats que en depenen (Tram. 250-01236/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 584, 20; esmenes: BOPC, 641, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions públiques (Tram. 250-01237/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 586, 21; esmenes: BOPC, 641, 13)

 • 4

  Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que fan tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció efectiva davant d'actes d'assetjament o assenyalament per aquest fet (Tram. 250-01245/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 594, 14; esmenes: BOPC, 641, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics (Tram. 250-01269/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 38; esmenes: BOPC, 645, 65)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita contra els efectes de la Covid-19 (Tram. 250-01270/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 39; esmenes: BOPC, 645, 66)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments (Tram. 250-01315/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 616, 43; esmenes: BOPC, 645, 67)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'escletxa digital a la universitat (Tram. 250-01460/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 66; esmenes: BOPC, 713, 12)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les adjudicacions de contractes a l'empresa Seidor (Tram. 354-00392/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l'Agència Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia (Tram. 354-00400/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l'Agència Espacial de Catalunya (Tram. 354-00401/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet del conseller (Tram. 356-00857/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública (Tram. 356-00858/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública (Tram. 356-00859/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Alfred Bosch i Pascual, exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al departament durant el seu mandat (Tram. 356-00860/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre l'anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologies (Tram. 356-00904/12)

  Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les adjudicacions de contractes a l'empresa Seidor (Tram. 356-00913/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

  • 18.1

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01906/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya en l'àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01907/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.3

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya en l'àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01908/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.4

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya en l'àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01909/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.5

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya en l'àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01910/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.6

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat d'Infermeria SATSE amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01911/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.7

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació General del Treball amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01912/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.8

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01913/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.9

   Proposta d'audiència en ponència d'Anna García Altés, responsable de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01967/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.10

   Proposta d'audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01968/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.11

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Puig Junoy, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01969/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.12

   Proposta d'audiència en ponència de Vicente Ortún, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01970/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.13

   Proposta d'audiència en ponència de Manel Balcells, president del Consell Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01971/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.14

   Proposta d'audiència en ponència de Marisol Rodríguez, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01972/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.15

   Proposta d'audiència en ponència de Francisco Longo, professor i director del Centre de Governança Pública d'ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01973/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.16

   Proposta d'audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01974/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.17

   Proposta d'audiència en ponència de Rosa Vidal, ex-interventora general de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01975/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.18

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01976/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.19

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01977/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.20

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01978/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.21

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01979/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.22

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01980/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.23

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01981/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.24

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01982/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 18.25

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 352-01983/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 200-00016/12)

  Ple del Parlament

  Nomenament de la Ponència