Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 27 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en funció pública (Tram. 250-01323/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 61)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller d'Interior sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada (Tram. 354-00350/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada (Tram. 354-00351/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics (Tram. 354-00374/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els tràmits i la situació del pla del nou campus administratiu de la Generalitat (Tram. 354-00375/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'acord amb la Cambra de Comerç de Barcelona per a impulsar el Centre Blockchain de Catalunya (Tram. 354-00377/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'endarreriment de la posada en marxa de l'aplicació Radar Covid (Tram. 354-00378/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els fets que han portat els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors a interposar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Tram. 354-00382/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda de diversos sindicats per vulneració de la llibertat sindical (Tram. 354-00383/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda presentada per Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors per vulneració de llibertat sindical (Tram. 354-00384/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet del conseller (Tram. 356-00857/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública (Tram. 356-00858/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública (Tram. 356-00859/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Alfred Bosch i Pascual, exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al departament durant el seu mandat (Tram. 356-00860/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè expliqui el pla d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Tram. 356-00867/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè presenti l'estudi sobre la bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector (Tram. 356-00874/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics (Tram. 356-00876/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics (Tram. 356-00877/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el pla d'actuacions immediates de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Tram. 356-00883/12)

  Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació pública durant l'estat d'alarma (Tram. 355-00193/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 21

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins i temporals del sector públic català i l'aplicació de la doctrina de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Tram. 355-00195/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de correus electrònics de caire polític que s'han enviat als servidors públics de la Generalitat des de l'inici de la legislatura (Tram. 311-01099/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 13)

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a l'enviament de correus electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat (Tram. 311-01100/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 13)

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública per a protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per part del Govern (Tram. 311-01101/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 14)

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vulneració del principi de neutralitat en període electoral per l'enviament de correus electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat (Tram. 311-01102/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 14)

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre (Tram. 311-01108/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 15)

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la il·legalitat de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre (Tram. 311-01109/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 15)

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els senyalaments ideològics a què pot donar lloc l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre (Tram. 311-01110/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 16)

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la diferenciació entre treballadors a què pot donar lloc l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre (Tram. 311-01111/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 16)

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la defensa dels treballadors que quedin senyalats políticament com a conseqüència de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre (Tram. 311-01112/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 17)

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'eina jurídica d'adopció de l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament (Tram. 311-01113/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 418, 17)