Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 29 de setembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'evolució de l'aplicació StopCovid19Cat (Tram. 250-01225/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 579, 19; esmenes: BOPC, 641, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'ús de la llengua de signes en les comunicacions del Govern i les entitats que en depenen (Tram. 250-01236/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 584, 20; esmenes: BOPC, 641, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions públiques (Tram. 250-01237/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 586, 21; esmenes: BOPC, 641, 13)

 • 4

  Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que fan tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció efectiva davant d'actes d'assetjament o assenyalament per aquest fet (Tram. 250-01245/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 594, 14; esmenes: BOPC, 641, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics (Tram. 250-01269/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 38; esmenes: BOPC, 645, 65)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita contra els efectes de la Covid-19 (Tram. 250-01270/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 39; esmenes: BOPC, 645, 66)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments (Tram. 250-01315/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 616, 43; esmenes: BOPC, 645, 67)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en funció pública (Tram. 250-01323/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 61)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller d'Interior sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada (Tram. 354-00350/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació del programa d'intel·ligència artificial Govern de la Dada (Tram. 354-00351/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics (Tram. 354-00374/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet del conseller (Tram. 356-00857/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública (Tram. 356-00858/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública (Tram. 356-00859/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Alfred Bosch i Pascual, exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al departament durant el seu mandat (Tram. 356-00860/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè expliqui el pla d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Tram. 356-00867/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè presenti l'estudi sobre la bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector (Tram. 356-00874/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics (Tram. 356-00876/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d'un sistema d'intercepció dels correus electrònics de servidors públics (Tram. 356-00877/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Constatació manca de quòrum per a adoptar acords