Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 14 de juliol de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat (Tram. 355-00104/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat (Tram. 355-00176/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els objectius de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 355-00106/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el pla de retorn dels treballadors públics (Tram. 355-00179/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació pública durant l'estat d'alarma (Tram. 354-00306/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins de la Generalitat (Tram. 354-00319/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins i temporals del sector públic català i l'aplicació de la doctrina de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Tram. 354-00320/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.