Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dilluns, 8 de juny de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un sistema de beques per a la preparació d'oposicions (Tram. 250-01018/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 454, 17; esmenes: BOPC, 501, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la dissolució del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 250-01029/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 466, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de qüestionaris redactats en les diverses llengües oficials en les convocatòries de provisió de llocs de treball dels organismes i entitats dependents de la Generalitat (Tram. 250-01147/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 17)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat (Tram. 354-00174/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les dades relatives a l'increment d'accidents laborals que exposa l'informe de Comissions Obreres sobre prevenció de riscos laborals a la Generalitat en el període 1996-2016 (Tram. 354-00206/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'estratègia del Govern amb relació a la intel·ligència artificial (Tram. 354-00259/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el pla de retorn dels treballadors públics (Tram. 354-00281/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la seva presumpta relació amb la trama de corrupció de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) (Tram. 354-00296/12)

  Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les raons per les quals no s'ha donat una atenció adequada a les necessitats de dispositius digitals i de connectivitat dels alumnes (Tram. 354-00297/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.