Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 25 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (Tram. 200-00011/12)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

    (Text presentat: BOPC, 525, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 544, 16)