Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 19 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Oriol Torruella i Torres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva designació com a director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 359-00021/12)

  Jordi Puigneró i Ferrer, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Àrea Pública de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar l'Informe balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur (Tram. 357-00264/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals (Tram. 250-00894/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 382, 39)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les polítiques d'igualtat en la funció pública (Tram. 250-00908/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 394, 40)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCat (Tram. 250-00954/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 20)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les mesures adoptades per a protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per part del Govern (Tram. 354-00159/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'acord perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d'octubre i el 6 de desembre (Tram. 354-00160/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte IdentiCAT (Tram. 354-00173/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat (Tram. 354-00174/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la presumpta vinculació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb els comitès de defensa de la República (Tram. 354-00184/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre les paraules que ha adreçat el conseller d'Educació als funcionaris del Departament (Tram. 354-00189/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació d'una oficina tècnica per a impulsar la generació, la captació i la retenció del talent digital (Tram. 354-00190/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els objectius de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 354-00199/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Torruella i Torres, director general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els projectes desenvolupats per aquest centre (Tram. 356-00565/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo i Arrese, director gerent de Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els projectes desenvolupats per aquest centre (Tram. 356-00566/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.