Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dijous, 25 de juliol de 2019
Hora:
13:10h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta d'acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00014/12)

  Debat i votació.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la negativa a complir la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral (Tram. 354-00135/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el compliment del punt 11, relatiu a l'ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral (Tram. 356-00492/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la fallada i les incidències del programa Esfera al final del curs 2018-2019 (Tram. 354-00155/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.