Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 18 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Tram. 250-00715/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 48; esmenes: BOPC, 330, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos departaments de la Generalitat al districte administratiu de Barcelona (Tram. 250-00726/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 15; esmenes: BOPC, 330, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls del programa WiFi4EU en l'àmbit local (Tram. 250-00757/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 309, 21; esmenes: BOPC, 347, 19)

 • 4

  Compareixença d'una representació dels autors de l'informe de l'Observatori de la Pimec "Connectivitat als polígons industrials de Catalunya" davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar-lo (Tram. 357-00263/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.