Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 30 d'abril de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els motius del viatge a les illes Fèroe de l'1 de febrer de 2019 (Tram. 354-00099/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la participació de T-Systems en la coordinació del cens dels catalans a l'estranger per al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 354-00100/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la reunió amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública (Tram. 355-00042/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'usuaris que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00810/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 109)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'ajuntaments que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00811/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 110)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de nodes que s'han instal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00812/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 110)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00813/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 111)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts per altres serveis diferents als de fibra òptica oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00814/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 111)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'usuaris que disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00815/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 112)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la implantació de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00816/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 112)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de quilòmetres de fibra òptica desplegats a Catalunya (Tram. 311-00817/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 113)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis obtinguts en zones amb una densitat de població baixa respecte a la tecnologia 5G (Tram. 311-00818/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 113)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost inicial i final del projecte d'implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya (Tram. 311-00819/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 114)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost aproximat de manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya una vegada conclosa la fase d'implantació (Tram. 311-00820/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 114)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi de nom de la campanya "Catalonia, land of digital revolutionaries" (Tram. 311-00944/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 40)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a usar la forma "10" en el nom de la campanya "Catalonia, land of digital revolutionaries" (Tram. 311-00945/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 40)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes Fèroe l'1 de febrer de 2019 (Tram. 311-00957/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 321, 155)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de la companyia T-Systems en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 311-00958/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 321, 155)

 • 19

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els motius del viatge a les illes Fèroe de l'1 de febrer de 2019 (Tram. 355-00057/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la sessió informativa del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els motius del viatge a les illes Fèroe de l'1 de febrer de 2019.