Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 12 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la sol·licitud d'auditoria del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 250-00531/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 223, 31)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la sol·licitud d'auditoria del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) (Tram. 250-00532/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 223, 32)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mòbil de qualitat a l'Alt Pirineu i Aran (Tram. 250-00565/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 39; esmenes: BOPC, 276, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les actualitzacions de les causes mèdiques d'exclusió en l'accés a les ofertes públiques d'ocupació (Tram. 250-00566/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 40; esmenes: BOPC, 276, 18)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ús del programari lliure a les administracions públiques (Tram. 250-00590/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 69; esmenes: BOPC, 276, 19)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies festius en la funció pública per motius ideològics (Tram. 250-00601/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 244, 62)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la transparència de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Tram. 250-00648/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 255, 43; esmenes: BOPC, 282, 17)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè presenti el pla d'actuacions del Pacte nacional per a una societat digital (Tram. 356-00336/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.