Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimecres, 27 de febrer de 2019
Hora:
15:15h 15 minuts abans de reprendre la sessió plenària de la tarda.
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00004/12)

    Debat i votació.