Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 29 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica e-FACT (Tram. 250-00415/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 38; esmenes: BOPC, 229, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'abandonament del sistema d'identificació verificada de Catalunya (Tram. 250-00469/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar (Tram. 250-00482/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 46; esmenes: BOPC, 236, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els protocols d'actuació enfront dels atacs informàtics (Tram. 250-00483/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 47; esmenes: BOPC, 236, 8)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l'escorcoll ordenat en el marc de les actuacions judicials per a investigar la presumpta contractació irregular de serveis informàtics per un ex-alt càrrec de la Generalitat (Tram. 354-00064/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els motius de la inversió en diverses licitacions i adjudicacions de contractes per a impulsar l'administració digital i sobre els escorcolls de la policia a instal·lacions del Departament (Tram. 354-00070/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre l'escorcoll ordenat en el marc de les actuacions judicials per a investigar la presumpta contractació irregular de serveis informàtics per un ex-alt càrrec de la Generalitat (Tram. 356-00257/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo i Arrese, director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el pla de treball i la política de contractació del Centre (Tram. 356-00280/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels autors de l'informe de l'Observatori de la Pimec "Connectivitat als polígons industrials de Catalunya" davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè el presenti (Tram. 356-00294/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Àrea Pública de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè presenti l'Informe balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur (Tram. 356-00299/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.