Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dijous, 20 de desembre de 2018
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00001/12)

    Mesa Ampliada

    Debat i votació.