Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 27 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les funcions de l'Agència Catalana de Certificació CatCert (Tram. 250-00345/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 34)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels treballadors públics (Tram. 250-00365/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 28; esmenes: BOPC, 194, 15)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària dels treballadors de la Generalitat dels anys 2013 i 2014 (Tram. 250-00371/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 166, 7; esmenes: BOPC, 202, 11)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la reunió amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública (Tram. 354-00042/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els motius i la justificació de la proposta de retorn de les pagues del 2013 i el 2014 i de la resta de drets suspesos als treballadors públics (Tram. 354-00047/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el retorn de les pagues extres als treballadors públics (Tram. 354-00048/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.