Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 25 de setembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública (Tram. 357-00044/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública (Tram. 357-00045/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública (Tram. 357-00046/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics que van cobrir els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball durant l'aturada política il·legal i imposada del 3 d'octubre de 2017 (Tram. 250-00254/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 112, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'auditoria del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 250-00297/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de resolució

  (Text presentat: BOPC, 130, 47)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment de les directrius de la iniciativa per a l'accessibilitat web (WAI) en les pàgines web de la Generalitat (Tram. 250-00298/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de resolució

  (Text presentat: BOPC, 130, 48; esmenes: BOPC, 155, 5)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'optimització i el suport a usuaris de la plataforma de contractació pública de l'Administració Oberta de Catalunya (Tram. 250-00299/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de resolució

  (Text presentat: BOPC, 130, 48; esmenes: BOPC, 155, 5)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la recuperació de drets dels treballadors públics (Tram. 356-00170/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.