Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00004/12)

  Jordi Puigneró i Ferrer, Conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les seves actuacions amb relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de menors fills de servidors públics (Tram. 356-00046/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les seves actuacions amb relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de menors fills de servidors públics (Tram. 356-00047/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el procés de selecció d'un tècnic superior en dret a l'Ajuntament de Badalona (Tram. 356-00057/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública (Tram. 356-00069/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública (Tram. 356-00070/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública (Tram. 356-00071/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les mesures previstes per a compensar els treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treballar durant la vaga del 3 d'octubre de 2017 (Tram. 356-00074/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Guillermo Serrano, cap de polítiques públiques a Espanya i Portugal de Facebook, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els objectius del nou centre obert a Barcelona per a combatre el fenomen de les notícies falses (Tram. 356-00075/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.