Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 25 de novembre de 2020
Hora:
09:45h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00236/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de l'empresa Te Connectivity (Tram. 354-00410/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020 (Tram. 354-00416/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió dels ajuts als autònoms i les microempreses per a fer front als efectes de les mesures adoptades enfront de la Covid-19 (Tram. 354-00417/12)

  Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la gestió dels ajuts als autònoms i les microempreses per a fer front als efectes de les mesures adoptades enfront de la Covid-19 (Tram. 354-00418/12)

  Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els ajuts als autònoms (Tram. 354-00422/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb els consellers de Treball, Afers Socials i Famílies i de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el col·lapse del web per a sol·licitar els ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica d'autònoms i microempreses davant la Covid-19 (Tram. 354-00429/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de TE Connectivity Spain, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de l'empresa (Tram. 356-00925/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Motherson Sintermetal Products, de Ripollet (Vallès Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acords per a l'extinció de l'activitat (Tram. 356-00926/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l'amiant (Tram. 250-00401/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 23; esmenes: BOPC, 229, 3)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de xoc laboral per a dones i joves menors de trenta-cinc anys (Tram. 250-01413/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 649, 61; esmenes: BOPC, 721, 10)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques d'ocupació (Tram. 250-01458/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 671, 62)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la definició d'un pla de conciliació laboral per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual per a afrontar la segona onada de Covid-19 (Tram. 250-01504/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 683, 35; esmenes: BOPC, 724, 24)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de la gratificació econòmica al personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències (Tram. 250-01506/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 683, 37)

 • 15

  Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades (Tram. 250-01516/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 688, 16)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'empresa Nobel Plastiques Ibérica (Tram. 250-01521/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 688, 21; esmenes: BOPC, 724, 25)