Comissiˇ de Treball, Afers Socials i FamÝlies

Dia:
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Hora:
09:45h
Lloc:
VideoconferŔncia

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminaciˇ (Tram. 200-00006/12)

  Govern de la Generalitat

  Substituciˇ de ponent

  (Text presentat: BOPC, 200, 13; esmenes presentades: BOPC, 625, 18; informe: BOPC, 752, 3; dictamen: BOPC, 756, 3)

 • 2

  Proposiciˇ de llei de mesures per a la prevenciˇ i el tractament del maltractament infantil (Tram. 202-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura VÝlchez Sßnchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substituciˇ de ponent

  (Text presentat: BOPC, 238, 12)

 • 3

  Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social

  • 3.1

   Proposta d'audiŔncia en comissiˇ d'una representaciˇ de Dincat amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01876/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.2

   Proposta d'audiŔncia en comissiˇ d'una representaciˇ de l'Associaciˇ Catalana de Recursos Assistencials amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01877/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.3

   Proposta d'audiŔncia en comissiˇ d'una representaciˇ de La Confederaciˇ amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01878/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.4

   Proposta d'audiŔncia en comissiˇ d'una representaciˇ de la Uniˇ de Petites i Mitjanes ResidŔncies amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01879/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.5

   Proposta d'audiŔncia en comissiˇ d'una representaciˇ de la Federaciˇ d'Entitats d'AssistŔncia a la Tercera Edat amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01880/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.6

   Proposta d'audiŔncia en comissiˇ d'una representaciˇ del sector de la dependŔncia de Comissions Obreres amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01881/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.7

   Proposta d'audiŔncia en comissiˇ d'una representaciˇ del sector de la dependŔncia de la Uniˇ General de Treballadors amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01882/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.8

   Proposta d'audiŔncia en ponŔncia d'AndrÚs Rueda, president de l'Associaciˇ Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenciˇ a la DependŔncia, amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01902/12)

   Ra˙l Moreno Monta˝a, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.9

   Proposta d'audiŔncia en ponŔncia de Cinta Pascual Monta˝Ús, presidenta de l'Associaciˇ Catalana de Recursos Assistencials, amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01903/12)

   Ra˙l Moreno Monta˝a, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.10

   Proposta d'audiŔncia en ponŔncia de Vicente Botella, president de la Uniˇ de Petites i Mitjanes ResidŔncies, amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01904/12)

   Ra˙l Moreno Monta˝a, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.11

   Proposta d'audiŔncia en ponŔncia de Carles Campuzano, gerent de la Federaciˇ Catalana de Discapacitat IntelĚlectual, amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01905/12)

   Ra˙l Moreno Monta˝a, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.12

   Proposta d'audiŔncia en ponŔncia d'una representaciˇ de Dincat amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01954/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari RepublicÓ

   Debat i votaciˇ de la proposta.

  • 3.13

   Proposta d'audiŔncia en ponŔncia d'una representaciˇ de la Federaciˇ Ecom amb relaciˇ al Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 352-01955/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari RepublicÓ

   Debat i votaciˇ de la proposta.

 • 4

  Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la Covid-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la Covid-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 200-00018/12)

  Ple del Parlament

  Nomenament, si escau, de la ponŔncia.

 • 5

  SolĚlicitud de compareixenša d'una representaciˇ d'Afectats BB Serveis davant la Comissiˇ de Treball, Afers Socials i FamÝlies perquŔ informi sobre la seva experiŔncia en la gestiˇ de serveis p˙blics de la Generalitat (Tram. 356-00677/12)

  Vidal AragonÚs Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Yolanda Lˇpez Fernßndez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de compareixenša.

 • 6

  SolĚlicitud de compareixenša d'una representaciˇ de la Plataforma d'Atenciˇ DomiciliÓria de Catalunya davant la Comissiˇ de Treball, Afers Socials i FamÝlies perquŔ informi sobre la situaciˇ del serveis d'atenciˇ domiciliaris (Tram. 356-00890/12)

  Ra˙l Moreno Monta˝a, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Vidal AragonÚs Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de compareixenša.

 • 7

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ de Treball, Afers Socials i FamÝlies amb el conseller de Treball, Afers Socials i FamÝlies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias QuÝmicas de Ëxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00231/12)

  Vidal AragonÚs Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 8

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ de Treball, Afers Socials i FamÝlies amb el conseller de Treball, Afers Socials i FamÝlies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias QuÝmicas de Ëxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00236/12)

  Yolanda Lˇpez Fernßndez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 9

  Proposta de resoluciˇ sobre l'elaboraciˇ d'un pla de xoc laboral per a dones i joves menors de trenta-cinc anys (Tram. 250-01413/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; MercŔ Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 649, 61; esmenes: BOPC, 721, 10)

 • 10

  Proposta de resoluciˇ sobre el reconeixement i la gratificaciˇ als treballadors de les residŔncies i els serveis complementaris de cura de la gent gran (Tram. 250-01416/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; NoemÝ de la Calle SifrÚ, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 655, 29; esmenes: BOPC, 721, 11)

 • 11

  Proposta de resoluciˇ sobre l'adopciˇ de mesures urgents per a la reinserciˇ laboral dels treballadors del sector automobilÝstic (Tram. 250-01417/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; MartÝ PachamÚ Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; NoemÝ de la Calle SifrÚ, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 655, 30; esmenes: BOPC, 721, 11)

 • 12

  Proposta de resoluciˇ sobre el traspÓs complet de les polÝtiques d'ocupaciˇ (Tram. 250-01458/12)

  Grup Parlamentari RepublicÓ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari RepublicÓ

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 671, 62)

 • 13

  Proposta de resoluciˇ sobre la defensa dels llocs de treball de l'empresa Comdata (Tram. 250-01464/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 71; esmenes: BOPC, 721, 12)

 • 14

  Proposta de resoluciˇ sobre l'activaciˇ d'un pla especÝfic de la Inspecciˇ de Treball per als centres agroalimentaris industrials (Tram. 250-01491/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem; Yolanda Lˇpez Fernßndez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 101; esmenes: BOPC, 721, 13)