Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 28 d'octubre de 2020
Hora:
09:45h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Morist, coordinador general de Creu Roja Catalunya, davant de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi de l'actuació de l'entitat durant la crisi del coronavirus (Tram. 356-00900/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud

 • 2

  Compareixença d'Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l'estudi "Pobresa intermitent i fragilitat social" corresponent a l'octubre del 2019 (Tram. 357-00669/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el seu projecte de vida independent per a les persones amb discapacitat (Tram. 357-00726/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Julio Martínez, president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació dels centres especials de treball i sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat a abonar als centres especials de treball 30 milions d'euros en concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim (Tram. 357-00439/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Enric Morist, coordinador general de Creu Roja Catalunya, davant de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar de l'actuació de l'entitat durant la crisi de la Covid-19 (Tram. 357-00993/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

Nota: *Si s'aprova la sol·licitud del punt 1, la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament del Parlament, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació de la compareixença en aquesta mateixa sessió conjuntament amb la compareixença del punt 2 de l'ordre del dia (tram. 357-00669/12)