Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 14 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta de Bosch a Castellet (Alt Penedès) (Tram. 354-00364/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta de Saint-Gobain a l'Arboç (Baix Penedès) (Tram. 354-00365/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Motherson Sintermetal Products davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de l'empresa davant l'anunci del tancament de la planta de Ripollet (Tram. 356-00829/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de la delegació a Tarragona de Comsa Service Facility Management davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (Tram. 356-00844/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat en la crisi posterior a la Covid-19 (Tram. 250-01326/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 65)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'increment de la dotació de la prestació econòmica de serveis bàsics (Tram. 250-01331/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 73)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'atenció de les persones amb trastorns de l'espectre autista i llurs famílies durant la crisi de la Covid-19 (Tram. 250-01346/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 42; esmenes: BOPC, 690, 9)

 • 8

  Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i sensibilització sobre la soledat no desitjada (Tram. 250-01351/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 47; esmenes: BOPC, 690, 10)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un pla de futur per al sector del salvament aquàtic (Tram. 250-01356/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 53; esmenes: BOPC, 690, 11)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el teletreball (Tram. 250-01373/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 633, 70)

 • 11

  Proposta de resolució sobre els fons provinents de l'impost sobre la renda de les persones físiques destinats a finalitats socials (Tram. 250-01381/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 637, 52)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la ratificació del Conveni 177 de l'Organització Internacional del Treball (Tram. 250-01389/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 643, 27)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de la campanya "Mascareta 19" a les farmàcies (Tram. 250-01264/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 33; esmenes: BOPC, 651, 36)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral i familiar en temps de la Covid-19 (Tram. 250-01288/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 32; esmenes: BOPC, 651, 37)