Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 23 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Família amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família sobre les accions adoptades per a evitar el tancament de l'empresa Nissan (Tram. 355-00168/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Proposta de decaïment

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00236/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions previstes relatives a l'accident mortal d'un treballador de la planta de l'empresa IQOXE, de la Canonja (Tarragonès) (Tram. 354-00332/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'informe "Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d'una ciutat sense llar" i la Memòria de la Fundació Arrels, corresponent al 2019 (Tram. 356-00801/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'acord de Ryanair amb els treballadors de l'aeroport de Girona (Tram. 250-01097/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 497, 16; esmenes: BOPC, 561, 7)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la realització d'una enquesta sobre el teletreball durant l'emergència sanitària per la Covid-19 (Tram. 250-01250/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 599, 36)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'ajuts per als treballadors autònoms, de compensació per les pèrdues econòmiques arran de la Covid-19 (Tram. 250-01256/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 599, 43)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'impacte de la Covid-19 a les residències per a gent gran (Tram. 250-01263/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 32; esmenes: BOPC, 651, 35)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de la campanya "Mascareta 19" a les farmàcies (Tram. 250-01264/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 33; esmenes: BOPC, 651, 36)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'actuació per a les residències de gent gran (Tram. 250-01274/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 16; esmenes: BOPC, 651, 36)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols d'actuació en el pla de desconfinament (Tram. 250-01291/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 36; esmenes: BOPC, 651, 37)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la creació d'un pla d'ajuts en l'àmbit laboral i familiar davant la crisi provocada per la Covid-19 (Tram. 250-01309/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 613, 33; esmenes: BOPC, 651, 38)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla urgent de garantia residencial per als sensesostre (Tram. 250-01317/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 616, 46; esmenes: BOPC, 651, 38)