Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 15 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Afectats BB Serveis davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva experiència en la gestió de serveis públics de la Generalitat (Tram. 356-00677/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Giró Castanyer, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, i d'Albert Torrents Miguez, responsable de Salut, Participació i Associacionisme de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre un nou model participatiu amb relació als recursos residencials per a gent gran (Tram. 356-00761/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Andrew Funk, president de l'Associació Homeless Entrepreneur, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'afectació en les persones sense llar de la crisi sanitària social i econòmica provocada per la Covid-19 (Tram. 356-00762/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença dels inspectors de treball que han actuat els darrers dos mesos a les mines del Bages davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre les actuacions dutes a terme en aquestes mines (Tram. 356-00794/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de representants d'Iberpotash, SA, o d'ICL Iberia Súria & Sallent davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages (Tram. 356-00795/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'empresa Montajes Rus, SL, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages (Tram. 356-00796/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00231/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00236/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la seva gestió per a evitar el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya (Tram. 354-00302/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages (Tram. 354-00322/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels treballadors d'Iberpotash i de l'empresa subcontractada Montajes Rus (Tram. 354-00323/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Proposta de resolució sobre el lloguer de l'edifici Cíclope d'Igualada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Tram. 250-01064/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 485, 59; esmenes: BOPC, 561, 6)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de mesures urgents amb relació a la Cartera de serveis socials pel que fa a les polítiques d'infància i adolescència (Tram. 250-01085/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 490, 26; esmenes: BOPC, 561, 7)

 • 14

  Proposta de resolució sobre els efectes de la digitalització intensiva sobre l'economia, el treball i les dones treballadores (Tram. 250-01092/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 490, 36)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'acord de Ryanair amb els treballadors de l'aeroport de Girona (Tram. 250-01097/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 497, 16; esmenes: BOPC, 561, 7)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en matèria de dret laboral (Tram. 250-01154/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 529, 26; esmenes: BOPC, 561, 10)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'atenció a la discapacitat a Calafell (Tram. 250-01184/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 548, 13; esmenes: BOPC, 623, 14)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball per a establir un marc català de qualitat de les pràctiques (Tram. 250-01186/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 548, 15)

 • 19

  Proposta de resolució de suport als drets dels treballadors de la planta automobilística de Nissan Motor Ibérica (Tram. 250-01203/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 561, 11; esmenes: BOPC, 641, 10)

 • 20

  Proposta de resolució sobre els catalans a l'exterior (Tram. 250-01216/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 569, 30; esmenes: BOPC, 641, 11)