Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 10 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00231/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00236/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les activitats de lleure durant els mesos d'estiu del 2020 (Tram. 354-00270/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió de l'emergència sanitària produïda per la Covid-19 (Tram. 354-00278/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Família amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família sobre les accions adoptades per a evitar el tancament de l'empresa Nissan (Tram. 354-00287/12)

  Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Aurora Martín Tarancón, experta en matèria d'abusos sexuals, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els seus coneixements en la matèria (Tram. 356-00675/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Dincat davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el "Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya" (Tram. 356-00676/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Afectats BB Serveis davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva experiència en la gestió de serveis públics de la Generalitat (Tram. 356-00677/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Ruiz, director de l'Associació Assís Centre d'Acollida, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'activitat de l'entitat (Tram. 356-00713/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Imma Mata, cap del Departament de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Programa de migració (Tram. 356-00714/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Arrels davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca acomplerta per la Fundació i presenti la memòria del 2019 (Tram. 356-00715/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti la memòria del 2018 (Tram. 356-00716/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi de les estratègies i els objectius del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 356-00717/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de l'Àrea d'Ocupació Juvenil del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la implantació de la garantia juvenil (Tram. 356-00728/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el seu projecte de vida independent per a les persones amb discapacitat (Tram. 356-00733/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Escola d'Administració d'Empreses Business School davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'informe "Perspectiva global de la mujer 2020: informe sobre la igualdad de género en Europa, LATAM y España" (Tram. 356-00743/12)

  Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial d'Economia Social Dincat davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Llibre blanc per a la formació, l'ocupació i el treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya (Tram. 356-00757/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència per a gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona (Tram. 250-00913/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Feijóo Suñol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 45; esmenes: BOPC, 447, 51)

 • 19

  Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell (Tram. 250-01043/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 16; esmenes: BOPC, 520, 10)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'activació immediata del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell (Tram. 250-01068/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 485, 64; esmenes: BOPC, 561, 6)

 • 21

  Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya (Tram. 250-01047/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 20; esmenes: BOPC, 520, 11)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l'associacionisme (Tram. 250-01048/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 21; esmenes: BOPC, 520, 11)

 • 23

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada (Tram. 250-01049/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 21; esmenes: BOPC, 520, 12)