Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimarts, 4 de febrer de 2020
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (Tram. 200-00011/12)

  Govern de la Generalitat

  Compareixença del Govern per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en depenen (art.131.4 RPC)

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  (Text presentat: BOPC, 525, 3)