Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 29 de gener de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels transportistes portuaris (Tram. 250-00783/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 66; esmenes: BOPC, 350, 23)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les mesures d'atenció a les persones amb addiccions i patologies relacionades amb el joc i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (Tram. 250-00887/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 31; esmenes: BOPC, 421, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència per a gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona (Tram. 250-00913/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Feijóo Suñol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 45; esmenes: BOPC, 447, 51)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació d'un observatori del treball digne (Tram. 250-00923/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 56; esmenes: BOPC, 447, 52)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de l'assistent personal (Tram. 250-00932/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 20; esmenes: BOPC, 447, 52)

 • 6

  Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant el nombre creixent de ciutadans en situació de pobresa energètica privats del dret d'accés als subministraments bàsics (Tram. 250-00943/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 33; esmenes: BOPC, 447, 53)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'envelliment de la població de Manresa (Tram. 250-01002/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 15; esmenes: BOPC, 507, 8)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell (Tram. 250-01043/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 16; esmenes: BOPC, 520, 10)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les mesures urgents i necessàries en matèria de riscos laborals a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Tram. 250-01044/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 17; esmenes: BOPC, 520, 10)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el IV Pla de suport al tercer sector social (Tram. 250-01046/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 19; esmenes: BOPC, 520, 11)