Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 4 de desembre de 2019
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les accions de la Direcció General (Tram. 357-00090/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la gestió de la Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats (Tram. 357-00091/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les actuacions previstes de la Inspecció de Treball (Tram. 357-00094/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de la directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les actuacions previstes del Servei (Tram. 357-00093/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

Nota: *Els punts 1 i 2 se substanciaran conjuntament.