Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 20 de novembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància a Catalunya de Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l'informe "Sota el mateix sostre" (Tram. 357-00267/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de SOS Racisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l'informe corresponent al 2017 (Tram. 357-00160/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions del seu departament davant les dades de l'Enquesta de qualitat de vida i l'increment de la taxa del risc de pobresa (Tram. 354-00147/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les mesures adoptades amb relació a la carta enviada per Endesa als ajuntaments en què amenaça de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat (Tram. 354-00167/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'increment dels expedients de regulació d'ocupació i sobre el tancament de les plantes de l'empresa General Cable de Manlleu (Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (Tram. 354-00182/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Maite Ruiz, presidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats de l'Associació (Tram. 356-00521/12)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Garcia Gómez, presidenta de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els reptes i els potencials de millorament dels serveis d'atenció precoç (Tram. 356-00522/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Campabadal, president de l'Associació Catalana de Centres Especials de Treball d'Iniciativa Privada, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els centres especials de treball (Tram. 356-00544/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la cooperativa De la Terra davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la integració laboral de persones amb problemes de salut mental (Tram. 356-00548/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de Comissions Obreres d'Endesa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació laboral i social dels treballadors d'aquesta empresa (Tram. 356-00584/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'atenció sanitària per a l'atenció precoç del trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00749/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 303, 26)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a les persones amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00751/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 28; esmenes: BOPC, 350, 20)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres especials de treball (Tram. 250-00770/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 49; esmenes: BOPC, 350, 22)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de les persones amb discapacitat (Tram. 250-00771/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 50; esmenes: BOPC, 350, 22)