Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 30 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'establiment de la recontractació dels treballadors dels dos restaurants tancats a la platja Llarga de Tarragona com a base de la licitació d'aquests espais (Tram. 250-00560/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 231, 115)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans (Tram. 250-00617/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 67; esmenes: BOPC, 287, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'atenció a la dependència a Ripollet (Tram. 250-00627/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 77; esmenes: BOPC, 287, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència (Tram. 250-00635/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 27; esmenes: BOPC, 287, 6)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses (Tram. 250-00636/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 27; esmenes: BOPC, 287, 6)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d'Urgell (Tram. 250-00639/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 31; esmenes: BOPC, 287, 6)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la infància (Tram. 250-00642/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 34; esmenes: BOPC, 287, 7)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'ocupació i d'una indústria viable a Sant Joan Despí (Tram. 250-00660/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 45)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les persones amb trastorn mental orgànic (Tram. 250-00679/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 67; esmenes: BOPC, 293, 25)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d'avaluació del grau de discapacitat (Tram. 250-00680/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 68; esmenes: BOPC, 293, 25)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup d'anàlisi i valoració per a la revisió del procediment d'avaluació del grau de discapacitat (Tram. 250-00681/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 69; esmenes: BOPC, 293, 26)

 • 12

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 250-00731/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 20; esmenes: BOPC, 322, 10)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis socials i d'accés a aquests serveis per a les persones amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00748/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 25; esmenes: BOPC, 350, 19)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'atenció sanitària per a l'atenció precoç del trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00749/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 303, 26)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a les persones amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00751/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 28; esmenes: BOPC, 350, 20)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública per a la gent gran a Pineda de Mar (Tram. 250-00762/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 27)

 • 17

  Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 250-00768/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 45; esmenes: BOPC, 350, 21)

 • 18

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00006/12)

  Govern de la Generalitat

  Substitució de ponent

  (Text presentat: BOPC, 200, 13)

 • 19

  Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 202-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 238, 12)