Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

  • 1.1

   Proposta d'audičncia en pončncia del secretari de Polítiques Educatives amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00984/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audičncia en pončncia de la directora general d'Atenció a la Infŕncia i l'Adolescčncia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00985/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordŕ amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01044/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Comarcal del Baix Empordŕ amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01045/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audičncia en comissió de Maria Antňnia Noguera, infermera d'un centre de salut de Castelldefels i representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitŕria de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00936/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Sant Joan de Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01075/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Vidal i Barraquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01080/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació Salut Mental de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00840/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audičncia en comissió d'Olga Puig, psicňloga clínica d'un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00937/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audičncia en comissió de Mireia Forner, psicňloga clínica d'un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00938/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Ita Salut Mental de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01090/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Pediatria amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00845/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Victimologia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00846/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00847/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Secció de Metges Pediatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01104/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00848/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00986/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01099/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00849/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audičncia en pončncia de Conchita Peńa Gallardo, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00987/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01100/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audičncia en comissió de Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la Secció d'Infŕncia i Adolescčncia del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00942/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Francesch i Subirana, president de l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00988/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi Oficial de Psicňlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01102/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01103/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Save the Children amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00835/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audičncia en comissió d'Emilie Rivas, responsable de les polítiques d'infŕncia de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00940/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Emilie Rivas, responsable de les polítiques d'infŕncia de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00978/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01101/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'UNICEF amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00836/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audičncia en comissió de Roger Garcia Rodoreda, responsable de les polítiques d'infŕncia del Comitč de Catalunya de l'UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00947/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'UNICEF amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00979/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Mans Petites amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00837/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audičncia en comissió de Manuel Barbero López, president de Mans Petites, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00935/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'ŕrea de menors del Ministeri Fiscal amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00844/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del cap de la unitat de menors del Cos de Mossos d'Esquadra amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00850/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de greuges per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00977/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Aldees Infantils SOS Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01018/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Vicki Bernadet amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00980/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació per a la Sanació i la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00981/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Betŕnia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01027/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Busquets amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01054/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Fasi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01060/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposta d'audičncia en comissió de Lluďsa Garcia-Esteve, presidenta de la Comissió de Violčncia Intrafamiliar i de Gčnere de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00945/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.45

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió Interdepartamental per a l'Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00982/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.46

   Proposta d'audičncia en pončncia de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l'Ŕrea de Reparació i d'Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00983/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.47

   Proposta d'audičncia en pončncia de Laia Rosich, coordinadora de l'Eix de Violčncies del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00989/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.48

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marta Santos Pais, representant especial del secretari general sobre la Violčncia contra la Infŕncia de les Nacions Unides, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00993/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.49

   Proposta d'audičncia en pončncia de José Manuel Alonso Varea, director del Mŕster en Prevenció i Tractament de la Violčncia Familiar de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00994/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.50

   Proposta d'audičncia en comissió de Miguel Hurtado, interessat en la iniciativa legislativa, amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00838/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.51

   Proposta d'audičncia en comissió de Gemma Lienas Massot, exdiputada i exportaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infŕncia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00939/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.52

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedrŕtic de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00941/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.53

   Proposta d'audičncia en comissió de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimologia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadčmia i membre del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l'Institut de Neurocičncies de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00943/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.54

   Proposta d'audičncia en comissió de Carmen Redondo, educadora en centres residencials d'acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00944/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.55

   Proposta d'audičncia en comissió de Carme Guil, jutgessa de l'Audičncia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00946/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.56

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Truńó, directora del Consell Rector de l'Institut d'Infŕncia i Món Urbŕ de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00990/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.57

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Irene Álvarez, advocada, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00991/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.58

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Funes, psicňleg i educador expert en infŕncia i adolescčncia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00992/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.59

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Dincat amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00839/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.60

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Aema amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01017/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.61

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la fundació Ampans amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01020/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.62

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberŕ (Aprodisca) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01021/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.63

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01022/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.64

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Catalňnia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01039/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.65

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalňnia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01070/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.66

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Privada Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01071/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.67

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Tresc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01079/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.68

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Talma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01098/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.69

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jorge Barudy Labrín, director i fundador de l'Associació Exil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01015/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.70

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Punt de Referčncia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01034/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.71

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Ibn Battuta amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01062/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.72

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofňbia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00841/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.73

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'associació Famílies LGTBI amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00842/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.74

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Chrysallis, Associació de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00843/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.75

   Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d'incidčncia política a l'associació Creació Positiva, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00934/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.76

   Proposta d'audičncia en comissió d'Encarna Bodelón González, professora de Filosofia del Dret de la Universitat Autňnoma de Barcelona i directora del Grup de Recerca Antígona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-00933/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.77

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Espanyola d'Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01025/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.78

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Ajuda Social Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01032/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.79

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Créixer Junts amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01046/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.80

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Egueiro amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01033/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.81

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del centre Font Fregona Fast amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01053/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.82

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació de Gestió Sanitŕria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01061/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.83

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Residčncia Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01095/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.84

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Actua amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01016/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.85

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació per al Recolzament i Formació d'Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01023/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.86

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Argos amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01024/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.87

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Iniciatives Solidŕries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01026/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.88

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Iniciatives Solidŕries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01064/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.89

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Iniciatives Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01028/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.90

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació In Via amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01029/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.91

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Nova Esperança amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01030/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.92

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'entitat Recursos Educatius per la Infŕncia en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01031/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.93

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Asteroide B-612 amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01035/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.94

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Casal d'Infants del Raval amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01038/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.95

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Formació i Prevenció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01040/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.96

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de CEPS Projectes Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01041/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.97

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la fundació Ciutat i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01042/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.98

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01047/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.99

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Drecera amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01048/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.100

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Eduvic amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01049/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.101

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Casa de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01055/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.102

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01056/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.103

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Comtal amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01058/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.104

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Eveho amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01059/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.105

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Idea amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01063/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.106

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Mercč Fontanilles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01065/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.107

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Nazareth amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01066/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.108

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Obra Tutelar Agrŕria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01067/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.109

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Persona i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01069/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.110

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Privada Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01072/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.111

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Projecte i Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01073/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.112

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Resilis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01074/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.113

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Servei Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01077/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.114

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Suport Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01078/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.115

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Diagrama amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01081/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.116

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Grup d'Esplai Blanquerna amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01082/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.117

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Gedi Gestió i Disseny amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01083/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.118

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Inserma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01085/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.119

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Institut de Treball Social i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01087/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.120

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01088/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.121

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Integració Social de Menors, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01089/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.122

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la fundació Organisme Benčfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01093/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.123

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Promoció i Benestar Social (Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01094/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.124

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Suara Serveis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01097/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.125

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Oscobe amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01068/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.126

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Amalgama-7 i Associats amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01019/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.127

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Cŕritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01036/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.128

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Cŕritas Diocesana de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01037/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.129

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Comunitat de Germanes Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01043/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.130

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01050/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.131

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01051/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.132

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Social de les Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01052/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.133

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Santa Rosalia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01076/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.134

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01084/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.135

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Instituto Secular Cruzada Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01086/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.136

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Llar Butinyŕ - Siervas de San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01091/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.137

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de les Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01092/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.138

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels Salesians Sant Jordi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01096/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.139

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Champagnat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 352-01057/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Familiars de la Residčncia Sant Cugat Santa Rosa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquč informi sobre les deficičncies en l'atenció als residents i la qualitat dels serveis (Tram. 356-00463/12)

  Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'ens Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l'amiant davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquč informi sobre la situació dels afectats per l'amiant (Tram. 356-00465/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció del centre de dia i residčncia per a gent gran Sabadell Parc Central (Tram. 250-00290/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 87; esmenes: BOPC, 168, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les residčncies de referčncia per a persones grans sordes (Tram. 250-00388/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 59; esmenes: BOPC, 214, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar residčncia, de llar amb suport i de suport a la prňpia llar (Tram. 250-00390/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 62; esmenes: BOPC, 214, 9)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les activitats gratuďtes per a la gent gran a Vallirana (Tram. 250-00423/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 46)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial (Tram. 250-00427/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 52; esmenes: BOPC, 229, 4)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'una estratčgia autonňmica sobre l'Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia (Tram. 250-00428/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 53; esmenes: BOPC, 229, 5)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la convocatňria urgent d'una cimera d'emergčncia per a planificar i coordinar l'acollida de menors no acompanyats (Tram. 250-00481/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 45; esmenes: BOPC, 241, 8)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la dotació pressupostŕria per al projecte i la construcció d'un centre de dia i una residčncia al Prat de Llobregat (Tram. 250-00491/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 55)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de Catalunya (Tram. 250-00504/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 40; esmenes: BOPC, 254, 13)