Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 3 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 202-00001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substitució de ponent.

  (Text presentat: BOPC, 16, 4; esmenes presentades: BOPC, 356, 21)

 • 2

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  • 2.1

   Proposta d'audiència en comissió de Guiomar Todó, representant de Save the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00745/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.2

   Proposta d'audiència en comissió d'Aina Masgoret Ràfols, representant de Save the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00809/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00753/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.4

   Proposta d'audiència en comissió d'Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00769/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.5

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00811/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00750/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.7

   Proposta d'audiència en comissió de Marta Obdulia Gómez, en representació de la Fundació Ecom, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00810/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Casal Lambda amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00752/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.9

   Proposta d'audiència en comissió d'Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00817/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.10

   Proposta d'audiència en ponència de Laia Serra, membre de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, de Dones Juristes i de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00781/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.11

   Proposta d'audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia, en representació de l'associació Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00812/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00751/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00767/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00749/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.15

   Proposta d'audiència en comissió d'Adriana Ribas, en representació d'Amnistia Internacional, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00813/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00774/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.17

   Proposta d'audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00823/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00775/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.19

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Luna, en representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00834/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.20

   Proposta d'audiència en comissió d'Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00773/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.21

   Proposta d'audiència en comissió d'Alba Garcia i Helena Bedoya, en representació de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00806/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.22

   Proposta d'audiència en comissió de Ferran Busquets, representant d'Arrels, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00746/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.23

   Proposta d'audiència en comissió de Ferran Busquets, en representació d'Arrels Fundació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00826/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.24

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, representant de Sicar Adoratrius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00744/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Ailmed amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00747/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.26

   Proposta d'audiència en comissió d'Esteban Ibarra, representant de Moviment contra la Intolerància, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00748/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.27

   Proposta d'audiència en comissió de Joaquim Roqueta, en representació de Gais Positius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00768/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.28

   Proposta d'audiència en comissió de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00770/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.29

   Proposta d'audiència en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta de l'Associació Dones No Estàndards, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00771/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.30

   Proposta d'audiència en comissió de Montse Pineda, coportaveu de la Plataforma Cedaw Ombra, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00772/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.31

   Proposta d'audiència en ponència d'Aida Guillén Lanzarote, directora dels Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00776/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.32

   Proposta d'audiència en ponència de Manuel Mallo Márquez, director de l'Àrea de Règim Jurídic dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00777/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.33

   Proposta d'audiència en ponència de Maria Olivella Quintana, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00778/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.34

   Proposta d'audiència en ponència de Berta Güell Torrent, investigadora postdoctoral en el CER-Migracions, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00779/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.35

   Proposta d'audiència en ponència de Jesús Ruiz Farrona, director de l'Associació Assís Centre d'Acollida, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00780/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.36

   Proposta d'audiència en ponència de Laura Campos Ferrer, vicepresidenta de la Federació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00782/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.37

   Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Cervera i Mercè Otero, en representació de l'associació Ca la Dona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00804/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.38

   Proposta d'audiència en comissió de Montse Pineda, en representació de l'associació Creació Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00805/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.39

   Proposta d'audiència en comissió d'Eva Gajardo, en representació de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00807/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.40

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'associació Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00808/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.41

   Proposta d'audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en representació de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00814/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.42

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00815/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.43

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00816/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.44

   Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Guillén, en representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00818/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.45

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Maria Cadenas, presidenta de Dincat Federació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00819/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.46

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00820/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.47

   Proposta d'audiència en comissió de Francesc Xavier Jaurena, en representació de Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00821/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.48

   Proposta d'audiència en comissió de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00822/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.49

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Creu Roja Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00824/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.50

   Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Centeno, en representació de l'Oficina de Vida Independent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00825/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.51

   Proposta d'audiència en comissió d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00827/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.52

   Proposta d'audiència en comissió d'Enric Vendrell, teòleg i ex-director general d'Afers Religiosos, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00828/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.53

   Proposta d'audiència en comissió de David Karvala, en representació del moviment Unitat contra el Feixisme i Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00829/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.54

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Comunitat Jueva Progressista de Barcelona BetShalom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00830/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.55

   Proposta d'audiència en comissió d'Imma Mata, en representació de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00831/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.56

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Negre, sotsinspectora dels Mossos d'Esquadra i representant del projecte Steps, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00832/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.57

   Proposta d'audiència en comissió de Pedro Aguilera, director gerent de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-00833/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de La Confederació davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació d'infrafinançament de la xarxa pública de serveis socials i d'atenció a les persones (Tram. 356-00449/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als centres especials de treball (Tram. 250-00281/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 76; esmenes: BOPC, 168, 5)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el sistema de contractació als centres especials de treball en els casos d'envelliment (Tram. 250-00282/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 78; esmenes: BOPC, 168, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central (Tram. 250-00290/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 87; esmenes: BOPC, 168, 8)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'atenció a la dependència residencial a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00303/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 54; esmenes: BOPC, 168, 9)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament d'un protocol específic de seguiment dels programes individuals d'atenció (Tram. 250-00306/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 74; esmenes: BOPC, 172, 8)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d'Automoció de Catalunya (Tram. 250-00316/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 8; esmenes: BOPC, 172, 9)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona (Tram. 250-00321/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 140, 14)

 • 11

  Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona (Tram. 250-00692/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 267, 30; esmenes: BOPC, 322, 8)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d'accessibilitat (Tram. 250-00324/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 17; esmenes: BOPC, 172, 9)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca n'Oliveres, a Esplugues de Llobregat (Tram. 250-00336/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 24; esmenes: BOPC, 181, 7)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball de les cambreres de pis (Tram. 250-00360/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 12; esmenes: BOPC, 181, 8)

 • 15

  Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar (Tram. 250-00569/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 43)