Convocatòria

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 5 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions i les mesures adoptades pel Departament davant l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per les empreses de vehicles de transport amb conductor (Tram. 354-00101/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma de la gestió del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell (Baix Llobregat) (Tram. 354-00112/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Salvador Busquets Vila, director de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'informe "La llar és la clau: històries d'un dret reconegut però vulnerat" (Tram. 356-00400/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el concurs públic per a la licitació d'un contracte de serveis de suport a la gestió de processos vinculats a la renda garantida de ciutadania (Tram. 356-00412/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'ocupació i assistencial dels centres residencials i de dia per a persones amb dependència i gent gran (Tram. 250-00269/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 88; esmenes: BOPC, 157, 10)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el sector d'atenció a la gent gran (Tram. 250-00276/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 97; esmenes: BOPC, 157, 13)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als centres especials de treball (Tram. 250-00281/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 76; esmenes: BOPC, 168, 5)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el sistema de contractació als centres especials de treball en els casos d'envelliment (Tram. 250-00282/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 78; esmenes: BOPC, 168, 5)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un sistema de certificació homologat per a la formació laboral dels centres especials de treball per al col·lectiu de persones amb diversitat funcional (Tram. 250-00283/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 79; esmenes: BOPC, 168, 6)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el suport a la transició cap a l'empresa ordinària dels treballadors provinents dels centres especials de treball (Tram. 250-00286/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 82; esmenes: BOPC, 168, 7)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central (Tram. 250-00290/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 87; esmenes: BOPC, 168, 8)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'actualització de la guia de prestacions i serveis a les famílies (Tram. 250-00300/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 50; esmenes: BOPC, 168, 8)