Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 27 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les necessitats de les persones sordes (Tram. 357-00031/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'obertura de la Residència del CAP Horts de Miró, de Reus (Tram. 250-00215/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 29; esmenes: BOPC, 157, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de l'acollida de temporers de la fruita (Tram. 250-00245/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 50; esmenes: BOPC, 157, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social (Tram. 250-00251/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 112, 21; esmenes: BOPC, 157, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'un segell de treball just i de qualitat aplicable en el sector de l'hostaleria i la restauració (Tram. 250-00258/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 74; esmenes: BOPC, 157, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia Parc Central de Sabadell (Tram. 250-00267/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 86; esmenes: BOPC, 157, 9)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la commemoració del centenari de la vaga de La Canadenca (Tram. 250-00268/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 87; esmenes: BOPC, 157, 10)

 • 8

  Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 202-00001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 16, 4)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'accident químic a l'escorxador de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona) (Tram. 354-00086/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Núria Sanz, directora d'FSC Inserta (Fundació ONCE), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la guia d'incentius fiscals per a la contractació de persones amb discapacitat (Tram. 356-00333/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies; Marta Vilalta i Torres, del Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies; Noemí de la Calle Sifré, del Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies; Raúl Moreno Montaña, del Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies; Marta Ribas Frías, del Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies; Vidal Aragonés Chicharro, del Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies; Santi Rodríguez i Serra, del Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Mateu Hosta, director d'Oxfam Intermón a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'informe anual sobre la desigualtat (Tram. 356-00353/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat a abonar als centre especials de treball trenta milions d'euros en concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim (Tram. 356-00359/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Julio Martínez, president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres especials de treball i sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat a abonar als centre especials de treball trenta milions d'euros en concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim (Tram. 356-00360/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.