Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania (Tram. 355-00023/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença del director general responsable de la renda garantida de ciutadania a l'onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de la renda garantida (Tram. 357-00025/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (Tram. 357-00026/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 4

  Proposta d'audiència en comissió de Mercè Darnell i Viaña, en representació de la Fundació Banc de Recursos, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres i Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00682/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00686/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00683/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00687/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audiència en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident de la Fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00684/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Roure amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00685/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audiència en ponència d'Antoni de Ribera i Rafart, en representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00688/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00689/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00690/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en ponència de David Esteller, responsable del projecte contra el malbaratament alimentari de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial (Aecoc), amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00691/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en ponència de Mireia Barba, representant d'Espigoladors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00692/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma Aprofitem els Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00693/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Justícia Alimentària Global amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00694/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 352-00695/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 202-00001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació propostes d'audiència

  (Text presentat: BOPC, 16, 4)

Nota: Els punts 1 i 2 de l'ordre del dia se substanciaran conjuntament.