Convocatòria

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania (Tram. 355-00023/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença del director general responsable de la renda garantida de ciutadania a l'onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de la renda garantida (Tram. 357-00025/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (Tram. 357-00026/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

Nota: Els punts 1 i 2 de l'ordre del dia se substanciaran conjuntament.