Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 13 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Ricard Calvo, ex-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la seva participació en l'adjudicació de concursos públics a diverses empreses per a la gestió de centres d'atenció residencial (Tram. 357-00023/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la gestió que va fer de la Direcció General (Tram. 357-00032/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies i del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 356-00344/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les adjudicacions d'un ex-director general de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 354-00083/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les irregularitats publicades per la premsa amb relació a les adjudicacions fetes per l'anterior director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 354-00084/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva incorporació com a membre del Consell Assessor de Transparència, Participació i Acció Social d'Agbar (Tram. 356-00321/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'activitat del Col·legi (Tram. 356-00323/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva tasca en el context d'auge de l'extrema dreta (Tram. 356-00325/12)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies i del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 357-00363/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

Nota: (1) Els punts 1 i 2 de l'ordre del dia se substanciaran conjuntament. (2) D'aprovar-se el punt 3 de l'ordre del dia (tram. 356-00344/12), la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del RPC, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació d'aquesta compareixença en la mateixa sessió, després del debat i votació del punt 8