Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 28 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les accions i els objectius del Col·legi (Tram. 357-00024/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el deute de la Generalitat amb les entitats que gestionen centres de menors (Tram. 354-00052/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de SOS Racisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'informe corresponent al 2017 (Tram. 356-00203/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Casanovas, directora del Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell (Baix Llobregat), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del Centre (Tram. 356-00205/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats (Tram. 356-00222/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere (Tram. 250-00183/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 30; esmenes: BOPC, 121, 45)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública per a gent gran a Granollers (Tram. 250-00190/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 84, 40)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'ajuts per a fomentar la contractació de persones majors de quaranta-cinc anys (Tram. 250-00193/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 84, 44)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les convocatòries de subvencions dirigides a entitats socials (Tram. 250-00197/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 8; esmenes: BOPC, 121, 48)