Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 14 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora de Familiars de Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de les residències per a la gent gran de Barcelona (Tram. 357-00028/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell de la Gent Gran de Barcelona davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de les residències per a la gent gran de Barcelona (Tram. 357-00029/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.