Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la tancada de migrants i llurs reivindicacions (Tram. 357-00036/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'increment de places públiques de centre de dia a Roda de Berà (Tram. 250-00149/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 18; esmenes: BOPC, 121, 39)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil (Tram. 250-00153/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 5; esmenes: BOPC, 121, 40)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar (Tram. 250-00162/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 77, 47)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'augment d'inversió en polítiques d'infància i família (Tram. 250-00179/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 25; esmenes: BOPC, 121, 44)