Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 17 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l'onzè estudi de L'Observatori, "Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació" (Tram. 357-00092/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les estacions de muntanya de la Generalitat (Tram. 250-00064/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 34, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 250-00074/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 7; esmenes: BOPC, 121, 31)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de gent gran (Tram. 250-00076/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 38, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'un centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí (Tram. 250-00115/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 17; esmenes: BOPC, 121, 35)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del nombre de punts de trobada familiar (Tram. 250-00117/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 55, 20)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 250-00123/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 7; esmenes: BOPC, 121, 35)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials (Tram. 250-00124/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 8; esmenes: BOPC, 121, 36)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós administratiu als sol·licitants de la renda garantida de ciutadania (Tram. 250-00131/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 58, 18)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'increment de places públiques de centre de dia a Roda de Berà (Tram. 250-00149/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 18; esmenes: BOPC, 121, 39)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica dels programes i les activitats per a fomentar l'envelliment actiu (Tram. 250-00152/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 6; esmenes: BOPC, 121, 40)