Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 26 de setembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident i del secretari de la Comissió.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania (Tram. 354-00011/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions de la Direcció General (Tram. 356-00011/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la gestió de la Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats (Tram. 356-00018/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Morist i Güell, coordinador de Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'onzè estudi de l'observatori "Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació" (Tram. 356-00143/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; David Rodríguez i González, del Grup Parlamentari Republicà; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les actuacions previstes del Servei (Tram. 356-00166/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les actuacions previstes de la Inspecció de Treball (Tram. 356-00167/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la bonificació de l'entrada als espais culturals per a l'acompanyant d'una persona amb discapacitat (Tram. 250-00017/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 23, 20; esmenes: BOPC, 121, 25)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'actualització de la informació referent a joves extutelats de la Generalitat (Tram. 250-00061/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 34, 10; esmenes: BOPC, 121, 31)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les estacions de muntanya de la Generalitat (Tram. 250-00063/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 34, 12)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les estacions de muntanya de la Generalitat (Tram. 250-00064/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 34, 13)

 • 12

  Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels infants i adolescents migrants sense referents familiars ni adults (Tram. 355-00022/12)

  Chakir el Homrani Lesfar, Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.