Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00005/12)

  Chakir el Homrani Lesfar, Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l'Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu (Tram. 356-00002/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo, ex-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva participació en l'adjudicació de concursos públics a diverses empreses per a la gestió de centres d'atenció residencial (Tram. 356-00003/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions i els objectius del Col·legi (Tram. 356-00004/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença dels directors generals responsables de la renda garantida de ciutadania a l'onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre la situació de la renda garantida (Tram. 356-00005/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (Tram. 356-00006/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de la llei d'autonomia personal i atenció a la dependència de Catalunya (Tram. 356-00007/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Familiars de Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les residències per a la gent gran de Barcelona (Tram. 356-00008/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de la Gent Gran de Barcelona davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les residències per a la gent gran de Barcelona (Tram. 356-00009/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Ricardo Esteban, professor titular de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la legislació laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental (Tram. 356-00010/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions de la Direcció General (Tram. 356-00011/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Martínez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les necessitats de les persones sordes (Tram. 356-00013/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la gestió de la Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats (Tram. 356-00018/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la gestió que va fer de la Direcció General (Tram. 356-00019/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de María Hilda López Pérez, representant de l'Associació d'Aturats de Més de 50 Anys de l'Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del col·lectiu de desocupats de més de cinquanta anys (Tram. 356-00040/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Gracia, representant de l'Asociación de Parados Mayores Activos, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del col·lectiu de persones grans desocupades (Tram. 356-00041/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'Isidre Gutiérrez de Tena, de l'Associació T-Acompanyem, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del col·lectiu de desocupats (Tram. 356-00042/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tancada de migrants i llurs reivindicacions (Tram. 356-00048/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels immigrats i els refugiats tancats a l'Escola Massana, de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la violència racista que pateixen els immigrats i els refugiats (Tram. 356-00065/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup que ha elaborat l'estudi "L'impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya" davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti aquest estudi (Tram. 356-00076/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.