Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 26 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes internacionals (Tram. 250-00736/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 134; esmenes: BOPC, 328, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l'estranger (Tram. 250-00804/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 337, 45)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l'estranger i la il·legalitat d'aquests viatges (Tram. 250-00808/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 337, 50)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als Estats Units i al Canadà (Tram. 250-01028/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 466, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'escalada de la violència i la crisi de drets humans a Xile (Tram. 250-01342/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 36; esmenes: BOPC, 664, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el drets humans a l'Equador (Tram. 250-01562/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 711, 39)

 • 7

  Proposta de resolució sobre Colòmbia (Tram. 250-01592/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 723, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el respecte a l'estat de dret com a valor europeu (Tram. 250-00864/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 376, 10)

 • 9

  Proposta de resolució de condemna de l'ús de diners públics per a pagar la publicació d'articles separatistes a la premsa internacional (Tram. 250-00871/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 382, 13)