Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 29 d'octubre de 2020
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general d'Afers Europeus i Mediterranis davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el Pla Europa (Tram. 357-00414/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general d'Afers Europeus i Mediterranis davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre l'Euroregió Pirineus Mediterrània (Tram. 357-00415/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del director general d'Afers Europeus i Mediterranis davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus (Tram. 357-00416/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Coalició Prou Complicitat amb Israel davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la campanya internacional de boicot, desinversions i sancions com a eina per a fer respectar els drets humans i el dret internacional (Tram. 357-00610/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.