Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 30 de juliol de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Decret 83/2019, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (Tram. 355-00058/12)

  Alfred Bosch i Pasqual, Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la reestructuració del seu departament (Tram. 355-00099/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les mesures previstes amb relació a la prevenció dels casos d'assetjament laboral i sexual al Departament (Tram. 355-00141/12)

  Bernat Solé i Barril, Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la possible no investigació dels presumptes casos d'assetjament sexual vinculats a l'excap de gabinet (Tram. 355-00182/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Sessió informativa.