Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 25 de juny de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la signatura d'un memoràndum d'entesa entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat d'estudiants i professors d'universitats i centres de recerca d'Iberoamèrica (Tram. 250-00735/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 133; esmenes: BOPC, 328, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l'estranger i la il·legalitat d'aquests viatges (Tram. 250-00802/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 337, 43)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'opacitat de l'agenda del responsable de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (Tram. 250-00803/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 44; esmenes: BOPC, 370, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la necessitat d'aprovar el reglament de desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 250-00839/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 365, 15; esmenes: BOPC, 419, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea (Tram. 250-00972/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 428, 39)

 • 6

  Proposta de resolució de suport als defensors dels drets humans (Tram. 250-01003/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 16; esmenes: BOPC, 494, 32)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als Estats Units i al Canadà (Tram. 250-01028/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 466, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia (Tram. 250-01067/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 485, 63; esmenes: BOPC, 516, 7)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur de Xinjiang (Tram. 250-01070/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 485, 66)

 • 10

  Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris palestins ocupats (Tram. 250-01071/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 485, 67)

 • 11

  Proposta de resolució de solidaritat amb l'exvicepresident de la República de l'Equador Jorge Glas Espinel (Tram. 250-01182/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 541, 31)

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucional i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla de govern obert 2019-2020 (Tram. 354-00226/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les delegacions del Govern al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, els Estats Units d'Amèrica, Itàlia, Suïssa i França (Tram. 354-00240/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la reobertura de les delegacions del Govern a Tunísia, l'Argentina i Mèxic (Tram. 354-00241/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els pagaments fets a les Nacions Unides (Tram. 354-00256/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la possible no investigació dels presumptes casos d'assetjament sexual vinculats a l'excap de gabinet (Tram. 354-00266/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la investigació de presumptes casos d'assetjament sexual de l'excap de gabinet del conseller (Tram. 354-00267/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el dossier enviat a diputats i alts funcionaris dels Estats Units sobre les mesures adoptades arran de la crisi de la Covid-19 (Tram. 354-00286/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el reforçament de la xarxa de delegacions del Govern a l'exterior durant la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 354-00308/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Marcén López, delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00597/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Marie Katinka Kapretz, delegada del Govern a Alemanya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00598/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'Isidre Sala Queralt, delegat del Govern als Estats Units d'Amèrica, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00599/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Luca Bellizzi Cerri, delegat del Govern a Itàlia, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00600/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Rui Álvaro Serra da Costa Reis, delegat del Govern a Portugal, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00601/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Manonelles Tarragó, delegat del Govern a Suïssa, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00602/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'Eric Hauck, delegat del Govern als Balcans, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00603/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Francesca Guardiola Sala, delegada del Govern als Països Nòrdics, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00604/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'Ewa Adela Cylwik, delegada del Govern als Països Bàltics, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00605/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Krystyna Schreiber, delegada del Govern a Europa Central, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00606/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de David Poudevila-Vives, delegat del Govern a l'Argentina, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00607/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Lleïr Daban Hurtós, delegat del Govern a Mèxic, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00608/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'Ahmed Benallal Benallal, delegat del Govern a Tunísia, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00609/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022 (Tram. 356-00637/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'Amina Hussein, periodista kurda, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les vulneracions dels drets humans al Kurdistan sirià (Tram. 356-00654/12)

  Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.