Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dimecres, 15 d'abril de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i les actuacions del Departament amb relació a la crisi de la Covid-19 (Tram. 355-00131/12)

    Bernat Solé i Barril, Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

    Sessió informativa.