Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 21 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les actuacions per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 357-00446/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del president de l'Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a presentar l'informe de les activitats del 2017 (Tram. 359-00008/12)

  Institut Català Internacional per la Pau

  Sessió informativa.

 • 3

  Compareixença del president de l'Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a presentar l'Informe anual d'activitats - Memòria ICIP 2018 (Tram. 359-00017/12)

  Xavier Masllorens i Escubós/President/Institut Català Internacional per la Pau/

  Sessió informativa o compareixença.